roboty koszące

   

Firma Flora- Serwis Aqua http://www.robotykoszacelodz.com.pl jest regionalnym  instalatorem
 w województwie łódzkim kosiarek marki Ambrogio Robot.
 Roboty koszące Ambrogio, to w pełni automatyczne kosiarki,
 zastępujące człowieka we wszystkich czynnościach związanych z koszeniem trawników.
  Ambrogio skosi trawniki ogrodowe, parkowe, boiska piłkarskie a także pola golfowe
zgodnie z wysokimi wymaganiami właścicieli tych terenów.
 Urządzenie automatycznie naładuje akumulatory, przy ekstremalnie niskim zużyciu energii.
 Podczas pracy kosiarki nie jest konieczna żadna ingerencja,
 nawet w czasie opadów - czujnik deszczu wyłączy ją czasowo z trybu pracy.
 Koszenie odbywa się z dużą częstotliwością i jest to najbardziej naturalny sposób
na zahamowanie wzrostu chwastów oraz uzyskanie jednolitej, zielonej powierzchni.
 Mikroskopijne cząstki trawy spadają na ziemię rozkładając się w naturalny sposób
bez konieczności usuwania ścinków trawy lub częstego nawożenia.

 

robot koszacyrobot koszacy

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  zapraszamy:-)

http://www.robotykoszacelodz.com.pl