projektowanie terenów zieleni

  Projektowanie  terenów zieleni
 

  • Ogrody prywatne
  • Tereny przy firmach
  • Tarasy i balkony
  • Ogrody na dachach
  • Zieleń miejska (parki, skwery, zieleń osiedlowa)
  • Modernizacja istniejących ogrodów i terenów zieleni

 

Zapraszając Państwa do współpracy z naszą firmą  chcielibyśmy przedstawić poszczególne etapy powstawania projektu ogrodu:
 

Etap pierwszy - oględziny  w terenie i rozmowa z klientem

Etap drugi - powstanie 1-2 koncepcji zagospodarowania terenu zieleni ewentualnie z orientacyjnym        oszacowaniem kosztów powstawania

Etap trzeci - docelowy projekt składający się z następujących elementów:
 

1) Projekt zagospodarowania terenu.

2) Dobór szaty roślinnej.

3) Szczegółowe rysunki – np. elementów małej architektury, rozmieszczenie oświetlenia, projekt systemu nawadniającego

4) Wizualizacja na życzenie klienta.

5) Kosztorys wykonania ogrodu

 

 

 

   Szkice i rysunki

 

ogrody lodzogrody lodz projektowanieurzadzanie ogrodow

 

projektowanie ogrodów Łódź

 


 


 

    Wizualizacje